• 90.000 đ

Ingredients

Thịt gà, Nấm tuyết, Khoai môn

Share