• 105.000 đ

Ingredients

Sụn gà, Hạt tiêu, Nước mắm

Share