• 100.000 đ

Ingredients

Ốc, Chuối xanh, Đậu, Hành lá, Hạt tiêu

Share