• 95.000 đ

Ingredients

Bắp bò, Hoa chuối, Dưa chuột, Rau mùi, Xoài, Giá, Vừng

Share