• 105.000 đ

Ingredients

Gầu bò tươi, Dưa muối

Share