• 420.000 đ

Ingredients

Gà 1 con, Lá mắc mật, Hạt mắc kén, Xôi

Share