Quý khách đi từ ngã 5 Phan Chu Trinh, Hàn Thuyên, Lò Đúc đi lên, quán nằm bên tay phải.